top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนด”) เป็นกลุ่มข้อกำหนดทางกฏหมายที่กำหนดโดยเจ้าของเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อควบคุมและดูแลกิจกรรมของผู้เข้าชมบนเว็บไซต์ดังกล่าว และเพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าชมเว็บไซต์และเจ้าของเว็บไซต์

ข้อกำหนดจะต้องกำหนดตามความต้องการที่เจาะจงและลักษณะตามธรรมชาติของเว็บไซต์แต่ละเว็บ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่เสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีข้อกำหนดที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดของเว็บไซต์ที่ให้เพียงข้อมูล  
 
ข้อกำหนดทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถปกป้องตนเองจากปัญหาทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณควรครอบคลุมรายการต่อไปนี้
 

 1. ผู้ที่สามารถใช้เว็บไซต์ของคุณมีใครบ้าง ข้อกำหนดในการสร้างบัญชีคืออะไร (ถ้าหากเกี่ยวข้อง)

 2. ข้อกำหนดหลักเชิงพาณิชย์ที่เสนอให้กับลูกค้า

 3. ช่องทางชำระเงิน (บัตรเครดิต/เดบิต, PayPal, ชำระเงินออฟไลน์ ฯลฯ)

 4. การรักษาสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ

 5. การรับประกัน และความรับผิดชอบต่อการบริการและผลิตภัณฑ์

 6. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และตราสัญลักษณ์

 7. สิทธิในการระงับและยกเลิกบัญชีสมาชิก

 8. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 9. การจำกัดความรับผิด

 10. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด

 11. เขตกฎหมายที่นำมาใช้และการยุติข้อพิพาท

 12. ข้อมูลเพื่อติดต่อ

คุณสามารถตรวจสอบ บทความสนับสนุน นี้ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างหน้าเพจข้อกำหนดและเงื่อนไข

คำอธิบายและข้อมูลที่ได้ให้ไว้ ณ ที่นี้ เป็นไปเพื่อการอธิบาย การให้ข้อมูล และการยกตัวอย่างโดยทั่วไปและในระดับสูงเท่านั้น คุณไม่ควรอิงบทความนี้เป็นแหล่งให้คำปรึกษาหรือข้อแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรกระทำ เราแนะนำให้คุณขอคำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ และช่วยในการสร้างข้อกำหนดของคุณ

bottom of page